Så hindrar du Meta från att använda dina inlägg för AI-träning

12 juni 2024

Den 26 juni 2024 kan Facebooks och Instagrams ägare Meta komma att använda dina offentliga inlägg och bilder på Facebook och Instagram för att träna sina AI-verktyg. Vill du stoppa Meta från att använda ditt material? Gör så här:

Så här kan du välja bort AI-träning av dina inlägg och bilder på Facebook och Instagram:

Logga in på Facebook/Instagram. Klicka på: 
https://www.facebook.com/privacy/policy/
https://privacycenter.instagram.com/policy/

Klicka på länken rätt att invända. Fyll i land och e-postadress. 

Under ”Berätta hur behandlingen av information påverkar dig” behöver du lämna en förklaring till varför du motsätter dig användningen av dina data.

Förslag på invändningar:

 • Jag äger rättigheterna till mina bidrag och tillåter inte deras användning för AI-applikationer.
 • Jag är rädd att mina inlägg kommer att återpubliceras i fel sammanhang.
 • Jag vill bestämma hur mina data används och ger inte tillstånd för AI-träning.
 • Jag är orolig över att mina data används för ändamål som jag inte har samtyckt till.
 • Jag värderar min integritet och vill inte att mina personliga inlägg analyseras av en AI.
 • Jag är orolig över säkerheten för mina data och vill inte att de matas in i okända system.
 • Jag är inte tillräckligt informerad om de möjliga riskerna och konsekvenserna av att använda mina data för AI.
 • Jag vill inte att mina data används för kommersiella ändamål utan att jag får lämplig ersättning.
 • Jag vill förhindra att mina data används mot mig i framtiden.
 • Jag tycker att det är etiskt tveksamt att använda mina personliga data för AI utan mitt uttryckliga samtycke.
 • Jag vill inte att mina data blir en del av teknologier som jag inte stödjer eller förstår.
 • Jag har redan återkallat mitt samtycke till att mina data används för andra ändamål och jag vill vara konsekvent.
 • Jag är orolig att AI-användning av mina data kan påverka min online-upplevelse negativt.
 • Jag är orolig att mina data kan hamna i händerna på tredje part utan min vetskap.
 • Jag vill hålla mina digitala fingeravtryck så små som möjligt och därför vägrar jag att mina data används för AI.


Om Meta inte svarar inom 1 månad kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal/