Samtalsforum för samtliga i musikbranschen #2

7 februari 2022

Efter stort engagemang och deltagande under förra veckans möte bjuder Musikerförbundet in till ett uppföljande samtalsforum den 10 februari med fokus på krisstöden.

Den 3 februari anordnade Musikerförbundet sitt första samtalsforum för samtliga i musikbranschen. Ett lärorikt samtal med stort engagemang och deltagande som fokuserade på deltagarnas egna erfarenheter och konsekvenser av pandemin.

Vi vill rikta ett stort tack till er som deltog och som fortsättning till samtalet kommer vi att hålla ett uppföljande samtalsforum torsdagen den 10 februari klockan 12.00-13.00 med fokus på krisstöden.

Samtalet är öppet för alla och hålls via zoom på denna länk. 

Nedan följer en sammanfattning av Samtalsforum för samtliga i musikbranschen #1

Presenterat av Musikerförbundet:

Hinder för stöd, att undanröja:
• A-kassan och utvecklingsgarantin är inte tillräckligt bra anpassad för frilansare.
• Frånvaron av skriftliga kontrakt i branschen.
• Oregelbundna inkomster gör det problematiskt att kräva jämförelser från tidigare år.
• För hög tröskel för omsättningsstöd (genomsnittlig årsinkomst 129 000 kr).
• Musiker kan inte förväntas att begära ersättning av arrangör.

Vad Musikerförbundet kräver av politiken:
• Stöden måste nå målgruppen på ett effektivt sätt – undanröj hindren.
• Kommunicera med oss innan stöd lanseras, ändras eller tas bort. Detta skulle undanröja många hinder och säkerställa att stöden når ut snabbare.
• Betala ut snabbt och behåll stöden så länge de behövs.

Föreslagna åtgärder på kort sikt:
• Ersättning för inställda eller flyttade gig.
• Omsättningsstöd – för ej inbokad, men förväntad verksamhet och med alternativa jämförelseperioder.
• Korttidspermittering utan egeninsats.
• Kulturlön från staten – en kontant månadsersättning när pandemin förhindrar arbete.
• Pandemiundantag vid försörjningsstöd – ska inte behöva sälja av tillgångar som exempelvis villa, bil eller instrument.

Föreslagna åtgärder på lång sikt:
• Livemusikalliansen
– Musiker i kommersiella livesektorn med viss omfattning kvarstår.
• Anpassa A-kassan till frilansares arbetssituation (ej a-kassa vid gig, mer likt Musikalliansen).
• En alternativ inkomstförsäkring – så frilansare kan balansera mellan perioder av mycket och lite jobb.

Inspel från deltagarna
– Problematik med handelsbolag och a-kassa
– Problematik med a-kassa och deltidsveckor
– Gagerna måste innehålla repetitionsarbetet, administrativt arbete och egen övning.
– Utomlandsgig för svenska musiker räknades inte vid ansökan av krisstöden
– Om det skulle finnas bra krisstöd så behövs inte a-kassan.
– När regeringen stänger ner så borde det direkt komma ett stöd.
– Bolagsformen ska inte vara avgörande för om man kan få stöd när man drabbas av arbetslöshet.