Slutsatsen i utredningen om en oavvislig ersättningsrätt är direkt felaktig

22 november 2022

Utredningen om en oavvislig ersättningsrätt (SOU 2022:23) har kommit till slutsatsen att det inte finns tillräckliga skäl för att lagstifta om en oavvislig ersättningsrätt för utövande musiker och artister. Musikerförbundet anser att slutsatsen är direkt felaktig och baserar sig på otillräckliga grunder.

 

Vad är en oavvislig ersättningsrätt?

En oavvislig ersättningsrätt är en garanterad rätt till ersättning till utövare när deras prestationer görs tillgängliga på begäran, till exempel genom streaming. Denna ersättning skall komma direkt från användaren, till exempel en leverantör av streamingtjänster, och ovanpå befintliga kontrakt. Det betyder att du som musiker eller artist skulle ha rätt till ersättning om din låt spelas på streamingtjänster, även om du överlåtit dina rättigheter till ett skivbolag mot en låg engångsersättning. Ersättningen ska vara oavvislig, dvs. den skall inte gå att förhandla bort, och vara föremål för insamling via utövares kollektiva förvaltningsorganisationer, vilket i Sveriges fall är SAMI.

 

Hur ser det ut idag?

Idag finns det fortfarande inte någon lagstadgad rätt till ersättning för artister och musiker i samband med att deras verk spelas digitalt genom exempelvis Spotify, trots att 91% av all musikförsäljning består av streaming. Artister och musiker har en väldigt svag förhandlingsposition i förhållande till musikbolag och streamingtjänster, vilket är en av anledningarna till att en musiker kan medverka på en låt som spelas flera miljoner gånger på Spotify och ändå inte få mer än en låg engångsersättning.

För att stärka musiker och artisters rättigheter och väga upp denna orättvisa maktbalans anser vi att det bör införas en oavvislig ersättningsrätt i svensk lag. Den pågående utredningen har dock kommit till slutsatsen att det inte finns tillräckliga skäl att införa en sådan rätt. Denna slutsats är helt orimlig och baserar sig på direkt felaktiga grunder. Bl.a. anser utredaren att alla artister och musiker har goda möjligheter att förhandla om sin ensamrätt och därigenom få en bättre ersättning, eller gå till en annan aktör som kan erbjuda bättre ersättning. Detta är långt ifrån verkligheten menar vi. I stället för att beakta befintligt underlag och den erfarenhet som finns har denna utredning, utan att göra förnyade undersökningar, baserat sina slutsatser på resonemang om hur marknaden utopiskt skulle kunna fungera. Resonemanget känns nästan som taget ur luften och baserat på rena spekulationer.

 

Vi kräver en ny utredning

Musikerförbundets jurist, Anton Gunnars, menar på att Sverige nu riskerar att inte uppnå det krav som EU ställer på sina medlemsstater genom artikel 18 i det nya upphovsrättsdirektivet.

– Direktivet ställer krav på att utövande musiker och artister ska ha rätt till en lämplig och proportionerlig ersättning när de överlåter sin ensamrätt. Artister, och särskilt sessionsmusiker som medverkar vid musikinspelningar har varken en lämplig eller proportionerlig ersättning idag när deras prestationer streamas. En oavvislig ersättningsrätt var en chans för Sverige att göra rätt för sig enligt direktivet. Genom den här utredningen har Sverige nu sagt nej till att ge musiker och artister en lämplig och proportionerlig ersättning och menar på att det ligger på dem själva att förhandla till sig en bättre ersättning. Vi kräver att en ny utredning tillsätts med någon som har kompetens nog att grunda sina slutsatser på empiriskt underlag, istället för egna spekulationer, säger han.

– Musikerförbundet, SAMI och SYMF har gett in ett gemensamt remissvar till regeringen där vi kräver att frågan ses över på nytt. I remissen presenterar vi bland annat akademiska källor som förordar en oavvislig ersättningsrätt, något som utredningen totalt förbisett när de dragit sin slutsats om att införandet av en oavvislig ersättningsrätt inte behövs, säger Jan Granvik, ordförande i Musikerförbundet.

Läs hela remissen här!