Sök Musikerförbundets stipendium 2021

7 april 2021

Varje år delar Musikerförbundet ut stipendier för att stimulera och underlätta utbildning inom vårt verksamhetsområde. Nu tar vi emot ansökningar för 2021.

Syftet är musikalisk vidareutveckling, så stipendierna kan inte sökas för understöd eller projektbidrag och är heller inte avsedda för instrumentinköp eller liknande.

Vem kan söka?

Enbart medlemmar i Musikerförbundet kan söka stipendiet.

Hur ansöker man?

Mejla en ansökan till stipendium@musikerforbundet.se senast 15 april. Utförliga instruktioner och ansökningsblankett hittar du på Mina sidor.

När utses stipendiaterna?

Årets stipendiater offentliggörs på förbundsmötet 30 maj- 1 juni 2021 utifrån stipendiekommitténs förslag. Därefter presenteras de på Musikerförbundets hemsida.