Svenska kyrkans kulturstipendier

18 april 2023

Varje år utlyser Svenska kyrkan fem kulturstipendier på sammanlagt 500 000 kronor inom konstområdena litteratur, musik, film, bildkonst och scenkonst.

Svenska kyrkans kulturstipendium vänder sig till konstnärligt verksamma inom alla konstformer. Stipendierna är ett sätt att uppmuntra kulturutövare till arbeten om livsfrågor, kristen trostolkning eller centrala religiösa motiv. Det går att söka stipendiet för arbetstid, materialkostnader och liknande. Stipendierna är skattefria.

Ansökningsperioden pågår nu, 15 mars – 15 maj 2023. Välkommen att söka!
Besked lämnas i september. Stipendierna delas ut i samband med kyrkomötets andra session i november.

Vem som kan söka

Konstnärligt verksamma inom bildkonst, litteratur, scenkonst, musik och film. Till bildkonst räknas måleri, foto, skulptur, arkitektur, installation, design och performance. Till scenkonst räknas teater, dans och performance.

Observera att du enbart kan söka för en huvudkategori, även om projektet omfattar flera konstnärliga uttryck.

Även stift, församling eller andra institutioner inom Svenska kyrkan i samarbete med professionella kulturutövare kan ansöka.

Medlemskap i Svenska kyrkan är inte obligatoriskt.

Vi delar inte ut stipendier till utbildning eller pedagogiska projekt.

Stipendiets storlek

Den sammanlagda stipendiesumman är 500 000 kronor. Summan är uppdelad på fem stipendier om 100 000 kronor vardera. Vi förbehåller oss rätten att dela upp ett stipendium på två stipendiater.

Mer information och ansökningsanvisningar hittar du på https://www.svenskakyrkan.se/kulturstipendium