Synpunkter på utredningen om F-skattesystemet

Tillåtet med marknadsföringsåtgärder för företagare med a-kassa

30 april 2021

Musikerförbundet har tillsammans med flera branschorganisationer under en längre tid stridit för att det måste bli tillåtet med marknadsföringsåtgärder för företagare som samtidigt uppbär a-kassa. På torsdagen meddelade regeringen att detta blir tillåtet om syftet är att senare kunna återuppta verksamheten.

Regeringen har beslutat om en tillfällig möjlighet för företagare att med bibehållen arbetslöshetsersättning vidta marknadsföringsåtgärder, om åtgärderna endast syftar till att företagaren senare ska kunna återuppta sin verksamhet. Syftet med förändringen är att företagare ska kunna återuppta verksamheten snabbare efter pandemin.

Musikerförbundet välkomnar detta beslut och vår bedömning är att detta kommer att underlätta för många kulturarbetare att återuppta sin verksamhet efter pandemin.

Läs hela Pressmeddelandet här: Tillåtet med marknadsföringsåtgärder för företagare med a-kassa