Tillåtet med viss marknadsföring för företagare med a-kassa

1 juni 2021

Den 29 april meddelade Regeringen att det ska bli möjligt för företagare som uppbär a-kassa att marknadsföra sig från den 1 juni. Detta är ett glädjande besked som Musikerförbundet har kämpat för att få igenom. Däremot finns det vissa frågetecken att reda ut fortfarande, vad för marknadsföring är tillåten och vad är inte tillåtet?

Musikerförbundet har varit i kontakt med Handels a-kassa för att försöka reda ut vad som gäller. Nedan frågor ger preliminära svar på vad som gäller., men det är viktigt att ta med sig att a-kassan alltid kommer att göra en individuell prövning i varje enskilt ärende. Av denna anledning är det viktigt att alltid kontakta sin a-kassa när frågor uppstår kring en åtgärd man vill vidta inom ramen för ens verksamhet samtidigt som man uppbär arbetslöshetsersättning


Är det okej att från och med den 1 juni marknadsföra en kommande spelning?
Om inte, kan man i vart fall aktivera verksamheten t.ex. en vecka innan i samband med att man marknadsför eventet?

Svar: Den förordningsändring som kommer 1 juni 2021 innebär en hel del lättnader. Om en medlem har en planerad spelning och vill marknadsföra den, så är det helt ok. Den planerade spelningen är ju ett återupptagande av verksamheten, varför marknadsföring av den så att säga syftar till ett senare återupptagande av verksamheten. På din följdfråga är svaret att verksamheten alltså inte behöver återupptas för marknadsföring som du beskriver utan marknadsföringen kan göras utan att verksamheten anses återupptagen.

Observera att verksamheten anses återupptagen i vanlig ordning dagen för spelningen och eventuella dagar innan för förberedelser, etc.

Kommer det vara okej att marknadsföra ett musiksläpp, dvs. ett album eller en singel?

Svar: Att släppa en låt eller ett album under arbetslösheten är något som fortfarande är problematiskt. Om man släpper en låt eller ett album i anslutning till en pågående ersättningsperiod hos a-kassan kan man behöva ta bort den från de kanaler där den är tillgängliggjord för allmänheten för att på nytt kunna betraktas som arbetslös företagare. Det bör dock kunna vara tillåtet att marknadsföra ett album- eller låtsläpp innan arbetslösheten är bruten. Arbetslösheten anses dock bruten senast i och med att albumet eller låten släpps, den kan anses bruten även tidigare om inspelning och annat förarbete skett i samband med en pågående ersättningsperiod, och då kommer sedan problemet om sökanden åter behöver söka ersättning efter att album- eller låtsläppet är gjort.

Får man lägga ut t.ex. ett klipp på sig själv där man framför en låt och uppmanar folk till att boka in en på spelningar?

Svar: Att lägga ut ett klipp på sig själv där man spelar på sitt instrument och uppmanar folk att boka en spelning bör kunna ses som en godkänd marknadsföringsåtgärd. Rör det sig däremot om en streamad regelrätt spelning, så anses verksamheten återupptagen precis som om spelningen hade varit en vanlig spelning för publik.

 

Vad kommer gälla angående att man tidigare har behövt skriva på sin hemsida att ens verksamhet är vilande för tillfället p.g.a. att man uppbär a-kassa? 

Svar: Den information vi fått säger t ex att det är ok att uppdatera webbplats och sociala medier som tidigare men utan egentliga begränsningar (utom i de fall som nämns på nedan fråga). Vidare säger den att det är ok att skapa en webbplats, att annonsera på annans webbplats eller sociala medier, att annonsera i tryckt material, t ex tidning, att kontakta potentiella kunder och leverantörer samt att gå på audition.

För att svara mer direkt på din fråga, så innebär ovanstående bl a att företagaren inte längre behöver ange på sin webbplats eller i sociala medier att verksamheten är vilande.

 

Vad gäller kring marknadsföring av sin musik, t.ex. om man vill marknadsföra försäljning av skivor etc.?

Svar: Det är inte tillåtet att ha en öppen webbshop (eller fysisk shop för den delen), eftersom man då bedriver regelrätt försäljning. Sedan får man som arbetslös företagare inte ha personal som sysslar med marknadsföring som man så att säga arbetsleder. Här är det viktigt att peka på skillnaden i att det är helt ok att t ex köpa in marknadsföringsåtgärder av någon utomstående, så länge man inte själv arbetsleder eller lägger upp marknadsföringsarbetet. Sedan får man förstås själv också syssla med marknadsföringsåtgärder.

Vidare är det tillåtet att ha prisuppgifter på sin hemsida om vad de tjänster eller produkter man erbjuder kostar, men som sagt så får det inte vara i webbshopformat med ”köpknapp” och betalningsalternativ etc. Under arbetslösheten får man fortfarande inte arbeta med att lämna offerter eller anbud, utan då räknas verksamheten som återupptagen.

Kompletterande svar angående webbshopar:

  1. a) Om en musiker tidigare, innan arbetslösheten, har sålt merch och skivor till någon annan som i sin tur säljer sakerna, alltså på så sätt att musikern egentligen sålt av sitt lager till någon annan som sedan sköter försäljningen helt utan att musikern är inblandad så bör det inte utgöra ett hinder för rätt till ersättning.
  2. b) Någon annan än vår medlem har en webbshop som säljer t ex merch och skivor från medlemmen men när beställningen läggs i den webbshopen så vidareförmedlas ordern till vår medlem som sedan packar och skickar varorna. I ett sådant läge, så håller medlemmen med lager och leveranser och anses därför bedriva verksamhet och har således inte rätt till ersättning.

 

Vad gäller ang. att existera på bokningshemsidor eller att ha en manager som aktivt arbetar för att promota en och försöka boka in en på spelningar?

Svar: Så länge managementbolagets eller bokningsföretagets arbete sker utan arbetsledning från medlemmen bör det vara ok.

Man måste fortfarande uppfylla grundvillkoren

Det är viktigt att ha med sig att även om mycket kommer vara tillåtet från den 1 juni, så måste den som har ersättning från a-kassan hela tiden uppfylla grundvillkoren i 9 § ALF. Dvs det får inte finnas i princip några som helst hinder för sökanden att söka och ta arbete och hen måste stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till ersättning. Man kan därför tänka sig att ett alltför omfattande arbete med marknadsföring skulle kunna leda till att man inte uppfyller grundvillkoren i 9 § ALF, så den som har funderingar angående detta behöver kontrollera detta med sin a-kassa.

Observera att ovan svar är preliminära svar ang. vad som kommer att gälla från den 1 juni. Det finns inte någon komplett lista över vad som är tillåtet och inte tillåtet. Det finns enbart några få exempel tillsammans med regeringens uttalande att marknadsföring blir en tillåten åtgärd för arbetslösa egenföretagare. Huruvida en specifik marknadsföringsåtgärd är tillåten eller inte måste alltså a-kassorna avgöra i ljuset av övriga bestämmelser som finns i lagen.

Vid frågor och osäkerhet – vänd dig alltid till din a-kassa och fråga innan du vidtar en åtgärd.