Tillsammans för en bättre musikbransch – en enkät för samtliga yrkesverksamma aktörer

16 februari 2022

Nu kan du delta i Musikerförbundets undersökning Tillsammans för en bättre musikbransch - en enkät för samtliga yrkesverksamma aktörer.

Underhållningsbranschen är och har varit hårt drabbad av pandemin och dess konsekvenser. Behovet av att samla oss och samarbeta för att uppnå förändring har aldrig varit större.

Musikerförbundet arbetar för en långsiktigt stark, trygg och stabil bransch. Där engagemang och kompetens från hela branschens ekosystem är betydelsefullt för att kunna utvecklas i önskvärd riktning. Men långt ifrån alla verksamma inom branschen är medlemmar i Musikerförbundet och många av de som är det är passiva sådana. För att organisera oss bättre, vill vi förstå varför och därför skulle vi uppskatta om du vill delta i vår enkätundersökning.

Här kan du delta i enkätundersökningen!

Enkäten innehåller frågor som på olika sätt försöker hitta kärnan av engagemang eller frånvaro av engagemang, samt anledningar till detta. Med engagemang menar vi att du i någon mån deltar, håller dig uppdaterad, kommunicerar eller agerar kring frågor som rör musikers arbetssituation och arbetsvillkor. Enkäten tar ca tre antal minuter att genomföra och du kan välja att vara anonym.

Dela gärna länken till alla kulturutövare i ditt nätverk!