Under sommaren börjar utbetalningarna av PKE-skulden 

17 maj 2024

I början av april 2024 kom Copyswedes medlemmar och samarbetspartners överens om fördelningen av drygt 1,3 miljarder kronor för privatkopieringsersättning från åren 2009–2020, ersättningar som nu äntligen kan nå rättighetshavarna i musik, ljudböcker, tv-program, filmer och utsända poddar.

De här pengarna kommer från den så kallade ”historiska PKE-skulden”, det vill säga privatkopieringsersättning för mobiler, datorer och surfplattor. Efter ett decennium av förhandlingar och rättstvister kunde slutligen Copyswede och elektronikbranschen i oktober 2020 sluta ett branschavtal som gav rättighetshavarna den ersättning de har rätt till.

Därefter vidtogs ett omfattande arbete med att får hela marknaden att träffa avtal och betala ersättningen. Under perioden har dessutom kopieringsbeteendet förändrats till följd av såväl den tekniska utvecklingen som konsumtionsmönster. Därför har det varit ett omfattande och tidskrävande arbete för Copyswedes fjorton medlemsorganisationer och samarbetspartner att enas om hur ersättningen ska fördelas. 

Men nu har det skett och ersättningarna kan äntligen börja betalas ut. Inte bara de 1,3 miljarderna från den historiska PKE-skulden, utan faktiskt hela 2,1 miljarder kronor, eftersom överenskommelsen även har kommit att omfatta åren 2021–2023.

Musikerförbundet tar hjälp av Copyswede med utbetalning till enskilda rättighetshavare. Här kommer utbetalningarna ske succesivt, med start troligtvis före sommaren. Läs mer på www.copyswede.se.