Vem vill ta en tioårig provanställning?

8 juni 2022

Stoppa de osäkra anställningsförhållanden som råder på svenska konstnärliga lärosäten!

Att ha otrygga och osäkra anställningsförhållande inom musikbranschen är ingen  nyhet. Men visste du att även lärare och forskare på de konstnärliga högskoleutbildningarna även kan ha mycket osäkra anställningsförhållanden?

En gammal tanke om mobilitet mellan högskolan och de fria konstlivet gör att en skrivning i högskoleförordningen idag tillåter att en lärare kan omfattas av otrygga anställningar i upp till tio år innan en tillsvidareanställning blir ett faktum. Detta innebär att lärare och forskare på de konstnärliga högskoleutbildningarna idag, som regel snarare än undantag, omfattas av otrygga anställningar under en stor del av sitt yrkesliv.

Musikerförbundet kämpar för att alla musiker i Sverige ska ha schyssta och rättvisa villkor, och detta ska givetvis även gälla de lärare som utbildar framtidens musiker på de konstnärliga lärosätena. Under juni kommer frågan att tas upp i riksdagen och vi uppmanar alla riksdagens partier att stryka denna orättvisa och otidsenliga regel i högskoleförordningen.

 

Läs vår gemensamma debattartikel med Dramatikerförbundet, ST, Sveriges arkitekter, Sveriges författarförbund, Föreningen svenska tecknare, SULF och Fackförbundet Scen och film här