World Day for Decent Work

7 oktober 2019

Idag, den 7 oktober,  uppmärksammar fackförbund världen över den internationella dagen för anständiga arbetsvillkor ”World Day for Decent Work”. Arbetsvillkor och mänskliga rättigheter står extra mycket i fokus idag.

Försämringar i arbetsvillkor syns i många delar av världen. Mer än hälften av världens befolkning arbetar under osäkra anställningar med dåliga löner. Att ha en trygg och säker arbetsmiljö med vettiga arbetsvillkor är en förutsättning för ett hållbart och rättvist samhälle, som gör det möjligt för människor att leva ett gott liv. Men att engagera sig för att förbättra villkoren på jobbet är ingen självklarhet. I allt fler länder är det livsfarligt att höja rösten och försvara sina rättigheter. Under 2018 mördades 53 fackligt aktiva i tio länder. Varje år granskar Världsfacket ITUC vilka länder som är de sämsta att jobba i, en rapport som kallas Global Rights Index. Här är några exempel på hur läget under det senaste året har försämrats:

 •  Antalet länder där arbetstagare dödats på grund av att de är med i facket har ökat från nio till tio länder.
 •  Antalet länder där rätten att organisera sig fackligt aktivt begränsas har på ett år stigit från 92 till 107. 80 procent av länderna har kränkt rätten att förhandla kollektivt.
 •  I 54 länder är demokratin och yttrandefriheten är hårt ansatt.

Var med och stöd kampen

Ett rättvist arbetsliv sätter människor i fokus som en förutsättning för hållbar utveckling. Det ger kvinnor, män och unga en röst i det de gör.  Det finns mycket vi kan göra för att stödja dem som kämpar för sina mänskliga rättigheter i arbetslivet. Uppmärksamhet och internationellt stöd har räddat många arbetstagare från fortsatta kränkningar. Det här kan du göra:

 •  Var medlem i facket!
  De svenska fackförbunden jobbar inte bara på hemmaplan, de är också del av ett globalt nätverk av fackföreningar som arbetar för schysta arbetsvillkor, demokrati och hållbar utveckling i hela världen. Många av förbunden som är del av LO, TCO och Saco har utvecklingsprojekt med systerförbund i låg- och medelinkomstländer med stöd av Union to Union. Musikerförbundet har bland annat samarbetat med musikerförbundet i Malawi, Musicians’ Union of Malawi (MUM), för att stärka deras organisering på gräsrotsnivå. Tillsammans genomförde vi en grundläggande facklig utbildning med syfte att rekrytera, utbilda och aktivera fackliga musikerkollegor. Se filmen om projektet här.
 •  Uppmärksamma dagen på sociala medier!
  World Day for Decent Work är ett bra tillfälle att uppmärksamma vikten av att samarbeta internationellt och utmaningar med facklig organisering i andra länder. Att du bidrar med att sprida budskapet är viktigt för att öka kunskapen om att fackliga rättigheter är en förutsättning för hållbar utveckling. Använd hashtagsen #wddw19 #DecentWork
 •  Var en aktiv konsument!
  Privat, på jobbet och i föreningen. Om vi alla frågar efter schysta villkor och visa miljömedvetenhet måste våra leverantörer lyssna. Handlar du Fairtrade vet du att de som tillverkat vara har rimlig lön och fackliga rättigheter: www.fairtrade.se och visst vill vi också resa schyst: www.schystresande.se