13 november 2023

Vem vill du se som LO:s kulturpristagare 2024? 

LOs kulturpris har delats ut sedan 1962. Nominera en kulturarbetare som på olika sätt i sin gärning främjar fackföreningsrörelsens grundläggande värderingar om alla människors lika värde och ett demokratiskt jämlikt och jämställt samhälle.

27 oktober 2023

Musikersamtal – Tillsammans för en bättre musikbransch!

För att Musikerförbundet skall kunna bedriva relevant arbete så krävs det att vi har god inblick i hur ni som verkar inom musikbranschen har det. Det är viktigt att vi samlar oss och hjälps åt att förändra musikbranschen i den riktningen som vi gemensamt tror på. Därför har vi skapat ett forum där vi kan samlas och vädra våra tankar och erfarenheter.

13 oktober 2023

Musiken är en del av hela samhället

Vår ordförande Karin Inde har i veckan valts in i LOs styrelse. Här kan du läsa hennes reflektioner och mer om hur Musikerförbundets samarbeten utanför vårt eget fält ser ut.