8 april 2019

Vem är din Ledstjärna 2019?

Ledstjärnan är Folksam LO Pensions nya hållbarhetspris. 50 000 kr delas ut till den starkast lysande Ledstjärnan vartannat år. Priset går till en medlem i något LO-förbund som gjort något alldeles extra som fått bestående effekter.

18 mars 2019

Nominerade delegater till Förbundsmötet 2019

Det är dags för val av avdelningarnas ombud till Förbundsmötet 2019. Förbundsmötet är Musikerförbundets högsta beslutande organ och sammanträder en gång om året för att bestämma riktlinjerna för hur förbundets styrelse ska arbeta under det kommande året.

14 mars 2019

Musikerförbundet säger ja till en moderniserad upphovsrätt

Att ta del av upphovsrättsligt skyddat material över internet vid en tid och plats som du själv väljer har gått över till att idag vara ett av de absolut vanligaste sätten att lyssna på musik eller titta på video. Problemet med detta är att internetplattformarna som tillhandahåller denna konsumtion spelar på en spelplan där de som skapar innehållet inte har någon reell möjlighet till skälig ersättning eller rimliga villkor. Det nya copyright- direktivet avser att äntligen jämna ut spelplanen. Direktivet ska snart upp för omröstning i Europaparlamentets plenum och Musikerförbundet uppmanar alla till att stödja direktivet så att det träder i kraft.

25 februari 2019

Seminarium: Hur uppnår vi en jämställd musikbransch?

Jämställdhet i musiken är inte en ny fråga. Det har debatterats, startats nätverk och projekt under många år. En hel del har skett, inte minst efter #Metoo 2017. Trots det står branschen fortfarande inför stora utmaningar. Vad kan vi göra idag för att uppnå en jämställd musikbransch, fri från diskriminering?