14 december 2018

Vem äger bandnamnet?

Ett bandnamn är avgörande av många skäl. En anledning, som ofta inte uppmärksammas förrän det är försent, är att det är gruppens varumärke. Namnet i sig driver försäljningen av album, merchandise och konsertbiljetter. Men vad händer om bandet går skilda vägar? Vill det sig illa kan det uppstå infekterade tvister om vem som äger varumärket – och intäkterna, varnar Musikerförbundets jurist Anton Gunnars.

29 november 2018

Fortsatt goda tider i musikbranschen – för en del

Idag kom Musiksveriges statistikrapport Musikbranschen i siffror där branschomsättningen under föregående år presenterades. De senaste åren har varit guldkantade och 2017 var inget undantag, även om tillväxttakten mattades något.

21 november 2018

Synpunkter på utredningen om F-skattesystemet

Musikerförbundet har yttrat sig över F-skatteutredningens delbetänkande F-skattesystemet – några särskilt utpekade frågor. I fokus står egenföretagandet i musikbranschen.

15 november 2018

Arbetsmiljön för stagehands ska förbättras

Personalen som bygger scener och bär utrustning vid musikevenemang utför riskfyllda sysslor och de ansvarigas kunskap om arbetsmiljöarbete är ofta låg. Därför bjuder Musikerförbundet in stagehandsbranschens aktörer till ett kompetenshöjande samarbete.