Nomineringar


Inom Musikerförbundet har vi olika nivåer som tar beslut om vad vi ska göra, tycka och se till att våra medlemmar får ut så mycket som möjligt av sitt medlemskap. Eftersom vi är en medlemsstyrd organisation är det även medlemmarna som föreslår vilka som ska styra och leda förbundet.

Du kan nominera dig själv eller någon annan du tycker är lämplig till  Förbundsstyrelsen, Avdelningsstyrelsen eller kommittéer. Detta år ska även väljas ledamöter till Förbundsmötet. :  Nominera till styrelser och kommittéer