akuta regleringar

Musikerförbundet kräver akuta regleringar av de stödmedel som presenterats

9 februari 2022

Nu öppnar Sverige igen, men det betyder inte att krisen för kulturarbetare är över. Musikerförbundet kräver akuta regleringar för musikbranschen under återstarten.

Det finns fortfarande svagheter och luckor i de stödsystem som införts under pandemin och dessa brister försvinner inte bara för att man tar bort restriktionerna. Allt för många musiker har trillat mellan stolarna och har nu efter två års pandemi hamnat i en akut ekonomisk krissituation.

– Viktigast nu är att de ekonomiska stöden når ut på ett effektivt sätt och omfattar samtliga aktörer. För att det ska ske måste hinder undanröjas och fördelning av stöd anpassas bättre. Vi vill inte se att stöden fastnar i arrangörsledet. Stöden måste betalas ut snabbt och finnas kvar så länge de behövs. Därför riktar vi följande akuta krav mot politiken, säger Anneli Axelsson, talesperson för Musikerförbundets återstartsgrupp

Musikerförbundets akuta krav på politiken:

Återstartsstöd

 • De återstartsstöd som idag finns att söka exkluderar enskilda näringsidkare. Vi kräver att även enskilda aktörer ska kunna få återstartsstöd.
 • Kompensera privata initiativ som inte kan sälja ut fullt på grund av människors rädsla under återstartsperioden som exempelvis dansbandstillställningar.

Anpassa a-kassan, samt Jobb- och utvecklingsgarantin

 • Frilansande musiker med firma ska kunna vara aktiva i sitt arbetssökande och ta de jobb som kommer utan att riskera avstängning.
 • Samma lättnader ska gälla för Jobb- och utvecklingsgarantin som för a-kassan.
 • Avskaffa begränsningen vid deltidsarbete.

Anpassa omsättningsstöd och korttidspermittering

 • Kulturarbetares oregelbundna och låga inkomster ska inte förhindra stöd.
 • Inför alternativa jämförelseperioder och sänk inkomsttröskeln för att fler ska kvalificera sig för stöd.
 • Valet av bolagsform ska inte hindra individen att nås av stödåtgärder.
 • Möjliggör korttidspermittering utan egeninsats för de branscher som i praktiken drabbats av yrkesförbud under pandemin. Exempelvis dansbanden.

Anpassa villkoren för försörjningsstöd

 • Den som på grund av pandemirestriktioner har förlorat sin möjlighet till egen försörjning ska inte behöva sälja exempelvis bil, hus eller instrument för att komma ifråga för försörjningsstöd.

Förslag för att mildra pandemins effekt på musikbranschen

 • Inför kontant ersättningsstöd för inställda eller flyttade spelningar. Även vid musikjobb utomlands.
 • Inför kulturlön från staten – kontant månadsersättning när pandemin förhindrar arbete.
 • Politiken måste förstå att musiker inte kan förväntas att begära ersättning av en arrangör i kris. På samma sätt ska inte en arrangör, för att få stöd, tvingas minska sina kostnader genom att försöka avboka musiker och inte betala något gage.
 • Politiken behöver kommunicera med Musikerförbundet innan stöd lanseras, ändras eller tas bort. Detta skulle undanröja många hinder och säkerställa att stöden når ut snabbare.

På längre sikt vill Musikerförbundet att politiken överväger ytterligare åtgärder:
– Inrätta en livemusikallians som anställer personer som frilansar i den kommersiella livesektorn.
– Inför en alternativ inkomstförsäkring så att frilansare kan balansera mellan perioder av mycket och lite jobb.
– Inför en oavvislig ersättningsrätt för att musiker ska få del av streamingintäkterna varje gång deras musik spelas via digitala plattformar. Detta bör ske nu när det nya upphovsrättsdirektivet ska implementeras i svensk lag.

Kontaktperson:
Mattias Qvarsell
Förhandlingsansvarig, Musikerförbundet
Mobil: 072-076 89 15
mattias.qvarsell@musikerforbundet.se