7 oktober 2019

World Day for Decent Work

Idag, den 7 oktober,  uppmärksammar fackförbund världen över den internationella dagen för anständiga arbetsvillkor ”World Day for Decent Work”. Arbetsvillkor och mänskliga rättigheter står extra mycket i fokus idag.

23 maj 2019

Vi hjälper dig bryta tystnaden!

Sexuella trakasserier är ett dolt problem i musikbranschen och det är vanligt att problemen inte anmäls. Den som blir utsatt kan tycka att det är pinsamt eller till och med lägga skulden för trakasserierna på sig själv. Om du är utsatt kan du vända dig till Musikerförbundet för hjälp och stöd.

22 oktober 2018

Ny arbetsmiljösatsning ska bekämpa frilansmusikernas utsatthet

För att åtgärda en del av de arbetsmiljöproblem som i hög utsträckning drabbar Musikerförbundets medlemmar sjösätter vi nu ett nytt projekt. Syftet är att arbetsmarknadens parter tillsammans ska hitta former för att täppa till det glapp i lagstiftningen som gör frilansmusikerna till en utsatt yrkeskategori.