29 april 2021

Återstart för kulturen – Musikerförbundets synpunkter

I december 2020 tillsatte regeringen  en utredning för kulturens återhämtning och utveckling efter pandemin. Syftet med utredningen är att bidra till att skapa goda förutsättningar för kultursektorns återstart och utveckling samt möjliggöra att Sverige har ett starkt, hållbart och oberoende kulturliv i alla delar av landet. Här kan du läsa Musikerförbundets synpunkter på utredningen och förslag på åtgärder.