12 mars 2020

Allmän information avseende inställda spelningar till följd av coronaviruset

Med anledning av det nya coronavirusets (covid-19) ökande spridning i Sverige så beslutade regeringen den 11 mars 2020 att stoppa alla offentliga sammankomster och tillställningar med mer än 500 deltagare. Musikerförbundet ställer sig bakom Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ser allvarligt på läget. Beslutet innebär stora konsekvenser för den svenska livescenen och många av våra medlemmar riskerar nu direkta inkomstbortfall på grund av uteblivna arbetstillfällen som de är beroende av för att klara sig ekonomiskt.