18 mars 2020

Musikerförbundets fyra förslag på musikområdet m.a.a. COVID-19

En konsekvens av regeringens åtgärder för att hantera smittspridningen av covid-19 är att stora delar av musikernas arbetsmarknad är så gott som utraderad. Här följer  Musikerförbundets fyra konkreta förslag på musikområdet med anledning av COVID-19.

16 mars 2020

Musikerförbundet i möte med regeringen angående coronaviruset

Just nu träffar Musikerförbundet, tillsammans med andra kulturskaparorganisationer, kulturministern, arbetsmarknadsministern och socialförsäkringsministern för att diskutera åtgärder i syfte att skydda och kompensera kulturområdet med anledning av Coronaviruset.

12 mars 2020

Allmän information avseende inställda spelningar till följd av coronaviruset

Med anledning av det nya coronavirusets (covid-19) ökande spridning i Sverige så beslutade regeringen den 11 mars 2020 att stoppa alla offentliga sammankomster och tillställningar med mer än 500 deltagare. Musikerförbundet ställer sig bakom Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ser allvarligt på läget. Beslutet innebär stora konsekvenser för den svenska livescenen och många av våra medlemmar riskerar nu direkta inkomstbortfall på grund av uteblivna arbetstillfällen som de är beroende av för att klara sig ekonomiskt.