7 maj 2021

Musikerförbundets krisfond – Ny ansökningsperiod

Musikerförbundets krisfond kommer nu att dela ut 11 nya stipendier á 10.000 kr. Ansökningstiden är 10 – 24 maj 2021. Observera att ansökningstiden är väldigt kort för att vi ska hinna betala ut alla pengar innan midsommar.

29 april 2021

Återstart för kulturen – Musikerförbundets synpunkter

I december 2020 tillsatte regeringen  en utredning för kulturens återhämtning och utveckling efter pandemin. Syftet med utredningen är att bidra till att skapa goda förutsättningar för kultursektorns återstart och utveckling samt möjliggöra att Sverige har ett starkt, hållbart och oberoende kulturliv i alla delar av landet. Här kan du läsa Musikerförbundets synpunkter på utredningen och förslag på åtgärder. 

12 mars 2021

Musikerförbundets förslag på ytterligare åtgärder

I veckan deltog förbundsjurist Anton Gunnars vid samtal med näringsdepartementen och arbetsmarknadsdepartementet tillsammans med arbetsmarknadens parter om genomförande av krispaket till näringslivet. Musikerförbundet, tillsammans med LO, gavs tillfälle att framföra synpunkter på hur regering och berörda myndigheter hanterat pandemin och vilka ytterligare åtgärder som bör införas. Här kan ni läsa om några av de ytterligare åtgärder Musikerförbundet föreslog.

19 november 2020

Brister i omsättningsstödet

Mot bakgrund av att många enskilda näringsidkare har drabbats ekonomiskt till följd av covid-19- utbrottet fattade regeringen beslut om att införa ett omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Stödet trädde i kraft den 9 november. Då många av Musikerförbundets medlemmar är enskilda näringsidkare var detta en av de frågor vi kämpat med att få igenom och vi ser väldigt positivt på beskedet. Det finns dock en betydande brist i det nya omsättningsstödet som regeringen snarast måste korrigera.

4 november 2020

Ändringar beträffande J:son-stipendiet

Vi har tidigare meddelat att  Årets J:son-stipendiat är trombonisten, arrangören och kompositören Kristian Persson. Stipendiet skulle delas ut på Janne Schaffers konsert My music story den 14/11, men pga de nya restriktionerna kommer konserten flyttas och hållas vid ett senare tillfälle.