20 oktober 2022

“Lär dig Livestreama på Soundtrade Studio i Solna i Stockholm” tre fullspäckade heldagar på plats med inspiration och prova på!

Vill du lära dig livestreama – hemifrån, från din studio eller från en konsert? Anmäl dig till Musikerförbundets kostnadsfria tredagars kurs där du får tillgång till de praktiska och teoretiska grunderna inom livestreaming! Kursen hålls den 28, 29 och 30 november 2022 i historiska Soundtrade Studios i Solna i Stockholm. Ramtider är 9:30-17.00 med ett avslutande mingel sista dagen.