29 mars 2017

Fri rådgivning för kulturföretagare

NyföretagarCentrum Kreativ i Stockholm erbjuder personlig rådgivning till kulturarbetare som nyligen startat eget eller funderar på att göra det.

15 september 2016

Kulturens frilansare i fokus på Europakonferens

Frilansare inom kultur och media är en utsatt och stadigt växande grupp på arbetsmarknaden. Men samtidigt som antalet mer eller mindre frivilliga egenföretagare ökar går kulturfackförbund över hela EU samman för att göra något åt situationen.

31 augusti 2016

Krav på rättvisare regler för egenföretagare

Det var över 30 år sedan kulturskaparnas skattemässiga situation utreddes så behovet av att se över deras villkor är stort. Nu uppmanar KLYS regeringen att skapa rättvisare regler för avdragsrätt.