10 april 2019

Med Juristförsäkring har du ryggen fri

Musikerförbundet tar hand om dina rättsliga frågor på jobbet. Men vem hjälper dig när
arbetsdagen är slut? Med Juristförsäkring från Folksam har du ryggen fri när du inte jobbar.
Du får 15 timmar juridisk rådgivning per år. Det gäller allt från samboavtal, testamenten och
vårdnadstvister till konsumenträtt. Du får också hjälp vid IDstöld och ett rättsskydd som kan
ersätta dina rättegångskostnader. Allt för bara 30 kronor per månad.