18 mars 2020

Musikerförbundets fyra förslag på musikområdet m.a.a. COVID-19

En konsekvens av regeringens åtgärder för att hantera smittspridningen av covid-19 är att stora delar av musikernas arbetsmarknad är så gott som utraderad. Här följer  Musikerförbundets fyra konkreta förslag på musikområdet med anledning av COVID-19.