20 maj 2019

Seminarium om musikbranschen och jämställdhet

Knappt två år har gått sen #metoo rörelsen drog igång där kvinnor öppet berättade om hur de systematiskt blir utsatta för sexulla övergrepp. Kvinnor från olika branscher gick samman och berättade och musikbranschen var inget undantag. Den 16 maj 2019 samlade Musiksverige till ett seminarium för att diskutera hur situationen ser ut idag.

25 februari 2019

Seminarium: Hur uppnår vi en jämställd musikbransch?

Jämställdhet i musiken är inte en ny fråga. Det har debatterats, startats nätverk och projekt under många år. En hel del har skett, inte minst efter #Metoo 2017. Trots det står branschen fortfarande inför stora utmaningar. Vad kan vi göra idag för att uppnå en jämställd musikbransch, fri från diskriminering?