12 mars 2021

Musikerförbundets förslag på ytterligare åtgärder

I veckan deltog förbundsjurist Anton Gunnars vid samtal med näringsdepartementen och arbetsmarknadsdepartementet tillsammans med arbetsmarknadens parter om genomförande av krispaket till näringslivet. Musikerförbundet, tillsammans med LO, gavs tillfälle att framföra synpunkter på hur regering och berörda myndigheter hanterat pandemin och vilka ytterligare åtgärder som bör införas. Här kan ni läsa om några av de ytterligare åtgärder Musikerförbundet föreslog.

7 maj 2020

Missa inte att söka stipendium/stöd hos Konstnärsnämnden och Kulturrådet

Konstnärsnämnden fördelar 70 miljoner kronor till konstnärer i form av krisstipendierStipendiet kan sökas av yrkesverksamma konstnärer som till följd av Coronakrisen drabbats av utebliven ersättning. Kulturrådet fördelar 370 miljoner kronor ur regeringens stödpaket till kulturen. Stödet omfattar inställda och uppskjutna kulturevenemang i Sverige till följd av covid-19. Deadline för ansökan närmar sig, MISSA INTE DESSA!

24 april 2020

Krispengar till kulturen

Regeringen har fattat beslut om hur krispaketet på 500 miljoner kronor till kulturen ska fördelas. Krisstödet fördelas av  Statens kulturråd, Svenska Filminstitutet, Konstnärsnämnden och Sveriges Författarfond.