9 maj 2019

Estetgymnasiet i Ljusdal behövs!

När en kommun ska spara är det alltid debatt om vad som kan skäras ned
på. Ett av de områden som inte sällan blir drabbat är kulturen. Det anses inte lika viktigt som andra områden. Men vi måste komma ihåg att det är väl dokumenterat att musik och annan kulturutövning för med sig en rad positiva effekter. Att till exempel lära sig att spela ett instrument medför mycket positivt för en ung persons utveckling. Det kan utveckla förmågan att samarbeta och underlätta inlärning av andra ämnen. Musik och kultur har stor betydelse för vår psykiska hälsa.