30 september 2022

Musikersamtal – Tillsammans för en bättre musikbransch

För att Musikerförbundet skall kunna bedriva relevant arbete så krävs det att vi har god inblick i hur ni som verkar inom musikbranschen har det. Det är viktigt att vi samlar oss och hjälps åt att förändra musikbranschen i den riktningen som vi gemensamt tror på. Därför vill vi skapa ett forum där vi kan samlas och vädra våra tankar och erfarenheter.