31 maj 2023

Karin Inde ny ordförande för Musikerförbundet

På Musikerförbundets förbundsmöte den 31 maj avgick Jan Granvik efter tjugo år som ordförande. Den som enhälligt valdes av medlemmarna att ta över jobbet som heltidsarbetande förbundsordförande är Karin Inde.