6 oktober 2020

På uppdrag av Musikerförbundet börjar SAMI nu samla in tilläggsersättning

Sedan skyddstiden för ljudinspelningar förlängdes från 50 till 70 år, har musiker rätt till en så kallad tilläggsersättning från skivbolaget. Det gäller för artister och musiker som medverkat på en inspelning och som överlåtit rättigheterna till skivbolaget mot en engångsersättning. På uppdrag av Musikerförbundet påbörjar SAMI nu insamlingen av tilläggsersättningen och under 2020 samlas ersättning för åren 2014 till 2019 in.

22 april 2020

Fyra miljoner kronor till Musikerförbundets krisfond

SAMI bidrar nu med två miljoner kronor till Musikerförbundets Krisfond för att stötta musiker, artister och scenarbetare som förlorat sin inkomst till följd av COVID-19. Musikerförbundet har tidigare ingått i ett samarbete med Spotify COVID-19 Music Relief som innebär att Spotify matchar alla bidrag upp till 10 miljoner dollar. Därmed får krisfonden ett tillskott på fyra miljoner kronor.