2 januari 2020

En oavvislig ersättningsrätt för att säkerställa musikers rätt till skälig ersättning

Trots att mer än 90 procent av all musikförsäljning idag består av streaming finns det fortfarande ingen lagstadgad rätt till ersättning för artister och musiker i samband med att deras verk strömmas genom digitala kanaler som exempelvis Spotify och Youtube. I de allra flesta fall är det omöjligt för artister och musiker att tillvarata sina rättigheter då de har en väldigt svag förhandlingsposition. För att stärka musiker och artisters rättigheter vill Musikerförbundet se att en oavvislig ersättningsrätt införs i svensk lag.