Publik

Musikerförbundet ställer sig positiva till vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd

23 september 2021

Musikerförbundet ställer sig positiva till vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd för att underlätta återstart och fortgående verksamhet i branschen.


Under morgonen höll regeringen en pressträff där de meddelade att inga evenemang, oavsett storlek kommer att ha begränsningar för antalet deltagare från och med den 29 september.

Tidigare har regeringen lagt fram förslag om vaccinbevis vid stora arrangemang, men enligt kultur- och idrottsminister Amanda Lind är detta inte är aktuellt just nu. Däremot kvarstår förslaget om det skulle behövas framtiden.

Musikerförbundet ställer sig positiva till förslaget om vaccinationsbevis i den mån det är ett förslag som ger regeringen och andra myndigheter ytterligare verktyg för att kunna motverka en smittspridning, utan att åtgärderna ska förlama stora delar av samhället. Bakgrunden är att det kan möjliggöra, i vårt fall, att den musikverksamhet som kan bedrivas också får bättre förutsättningar att kunna fortgå, parallellt med ett aktivt smittskyddsarbete.

Dessutom torde åtgärden även ha positiva effekter på musikers arbetsmiljö. I synnerhet de situationer där musiker, artist eller DJs befinner sig i trånga miljöer nära sin publik.

Kompletterande bevis
Musikerförbundet vill också lyfta möjligheten att komplettera reglerna om vaccinationsbevis med att antingen kunna visa upp ett aktuellt personligt negativt covid-test eller bevis på att vederbörande har antikroppar, i syfte att möjliggöra även för den som inte vill eller kan vaccinera sig att ändå få tillträde till evenemanget.

Integritetsfrågan
I samband med införande av vaccinationsbevis behöver integritetsfrågan beaktas. Insyn i var och ens hälsostatus ska inte vara allmänt tillgängligt. Sekretessen behöver försvaras.

Avslutningsvis menar vi att arbetet bör fortgå med att ta fram effektiva verktyg för att förhindra smittspridning samtidigt som verksamheten kan vara igång i möjligaste mån. Men en lärdom från denna pandemi måste vara att de grundläggande skyddsnäten måste utvecklas till att fungera för hela arbetsmarknaden.

 

29 september – ett efterlängtat besked