Keychange 2022

Sex deltagare från Sverige utvalda att delta i Keychanges program 2022

26 januari 2022

Tre svenska artister och tre svenska nyckelpersoner i musikbranschen deltar i Keychanges karriärutvecklingsprogram 2022.

I fjol anslöt sig Musikerförbundet till det internationella jämställdhetsprojektet Keychange och nu presenterar organisationen deltagarna för 2022 års program.

Från Sverige är det tre artister och tre svenska nyckelpersoner i musikbranschen som kommer att delta i Keychanges karriärutvecklingsprogram. Dessa är i år Sissel Wincent, Klara Andersson (Fågelle), Rebecka Digerwall (The Magnettes), Ivy Ofori, Sofia Sandqvist och Affa Alizadeh.

Totalt har 75 kvinnor och icke binära talanger från de 12 deltagande länderna valts ut till 2022 års nätverk. Programmet riktar sig till talanger i börna av en internationell karriär och nyckelpersoner inom musikindustrin. Det övergripande syftet är att skapa ett jämställt musikliv på alla nivåer.

Läs hela pressmeddelandet här.

Keychange – det internationella jämställdhetsprojeket