Avtalssekreterare Mattias Qvarsell svarar på frågor om vårt krav på blockad

Hej 

Först och främst vill jag rikta ett stort tack till alla som hjälper oss att sprida våra budskap om kampen för bättre villkor i arbetslivet. Sedan vi i går gick ut med information om vilka krav vi har ställt i förhandlingen om att ge ut musiken från SVT:s storsatsning Historien om Sverige så har vi fått tusentals reaktioner, på facebook, i tidningar, i forum etc. Det är underbart att se hur engagerande det kan vara med facklig kamp.

I en del kommentarer återfinns faktafel och denna text syftar till att försöka reda ut en del av dessa. En del undrar hur Musikerförbundet tänker i vissa frågor. Även det försöker vi svara på här. Eftersom engagemanget är så stort så kommer vi att försöka samla frågorna i kluster och svara såhär. Jag beklagar att du som har ställt en specifik fråga inte får svar på just den i just din kommentarstråd, men jag hoppas att du ändå ska hitta svaret i denna sammanfattning.

En del kommentarer är förlöjligande, sarkastiska eller hatiska. Dessa hanteras inte i detta svar.

Här är några av de frågekluster som vi har identifierat. Våra kommentarer går att läsa löpande under rubrikerna nedan.

HUR PÅVERKAS TESLA?
ÅTGÄRDEN DRABBAR TREDJE PERSON, INTE TESLA.

För det första så drabbar åtgärden Tesla, som tillhandahåller en produkt; en modern bil med ett bra innehåll, genom att innehållet begränsas. Låt vara för att denna förlust av just musiken till SVT:s storsatsning Historien om Sverige, för de flesta kan passera utan att de kunderna lider någon större skada. Därmed inte sagt att en blockering av ytterligare innehåll skulle gå lika obemärkt förbi. Såklart beroende på vilket innehåll som blockeras. Men där är vi inte nu. I nuläget är vårt krav i förhandlingen med SVT att innehållet blockeras från att spelas upp i de appar (t.ex. Spotify, Tidal och Apple Music) som finns i Teslas mediaspelare. Den som vill lyssna på musiken får göra det på annat sätt än via Teslas mediaspelare.

Vi tror i grunden att Tesla i första hand vill leverera moderna miljövänligare bilar med ett grymt innehåll, inte utmana den svenska kollektivavtalsmodellen. Därför överväger vi vilka åtgärder vi kan vidta som angriper själva kärnan i affären; körupplevelsen. Som bekant har ju Tesla ett mäktigt ljudsystem så egentligen vill vi unna alla att lyssna på soundtracket till SVT:s storsatsning Historien om Sverige i denna anläggning, men om det står mellan det och att stötta Teslas mekaniker i kampen för den grundtrygghet som finns i kollektivavtalen så är valet enkelt. Vi ser fram emot att få underlätta för lyssnandet när konflikten är över.

BORDE SPOTIFY TECKNA KOLLEKTIVAVTAL?
MUSIKERNA TJÄNAR PENGAR PÅ SPOTIFY
DET ÄR DUBBELMORAL ATT INTE SAMTIDIGT TA BORT ALL MUSIK FRÅN SPOTIFY

Flera har tagit upp frågan om vi inte istället borde driva kampen om kollektivavtal med Spotify. Det är ett mycket bra förslag, och rimlig förväntan att även Spotify tecknar kollektivavtal som reglerar villkoren och grundtryggheten för sina anställda. Vår inställning är att alla som arbetar i Sverige ska kunna vara skyddade genom de standarder som vi tillsammans med arbetsgivarna formulerar i kollektivavtal.

Dock är inte kollektivavtal med Spotify något som hanteras inom ramen för bilmekanikernas kamp om kollektivavtal med Tesla. Övriga förslag om att ta bort ytterligare musik från Spotify sparar vi i tipslådan till senare.

Någon föreställer sig att vi inte tar bort all musik från Spotify eftersom musikerna tjänar så mycket pengar på att musiken ligger där. Och att det skulle vara ett tecken på hyckleri och dubbelmoral. Det är visserligen ett sidospår, men upplysningsvis tjänar musiker överlag extremt lite pengar på den streaming som sker via musikströmningstjänster, om ens något. De flesta musiker får exakt 0 kr per stream. Även om musikerna skulle få, låt säga 15% av intäkterna i avtal med skivbolag från streamingen och vi ponerar att det är fråga om 1 miljon streams, så skulle varje musiker som medverkar i den berörda produktionen ha 37 kr att se fram emot före skatt. Det är sjukt lågt, och såklart något vi måste göra något åt. Men som sagt, i Teslakonflikten så är det ett sidospår. Förvisso intressant och angeläget, men fortfarande ett sidospår.

ÄR DET MÖJLIGT ATT HINDRA VISS MUSIK FRÅN ATT SPELAS I TESLA-BILAR?
ÄR DET TILLÅTET ATT BEGRÄNSA TILLGÅNGEN TILL MUSIK I EN VISS PLATTFORM?
FÅR MAN STYRA PUBLIC SERVICE PÅ DETTA SÄTT?
HUR SKA NI LYCKAS STOPPA MIG, JAG LYSSNAR VIA BLUETOOTH ISTÄLLET?

Först och främst är det fascinerande att många Tesla-bilsägare är så stormförtjusta i musiken till SVT:s storsatsning Historien om Sverige. Vi kan hålla med om att den är fantastisk och klart värd att lyssna på och gläds över era hyllningar med ljusshower och lyssning via youtube, SVT-play, bluetooth medmera. Snyggt! 

En del frågeställare undrar om det är möjligt att undanta vissa strömningstjänster från publicering, eller för den delen vissa appar hos en specifik strömningstjänst. 

På den första frågan svarar vi ja. Det är mycket enkelt att undanta en eller flera strömningstjänster. Den som publicerar musik väljer själv vilka strömningstjänster som ska få tillgång till musiken. Förenklat kan man säga att varje publicering kräver att de som äger upphovsrätten medger nyttjandet. Den som publicerar något som är upphovsrättsskyddat, t.ex. inspelad musik, utan att först ha inhämtat rättighetshavarnas medgivande riskerar att göra sig skyldigt till brott mot upphovsrättslagen.

Den andra frågan om det är möjligt att undanta vissa appar hos en specifik strömningstjänst, är jag övertygad om att det går att göra rent tekniskt. Men det bygger på att den som tillhandahåller tjänsten, t.ex. Spotify, skapar en sådan begränsning. Och i vilken mån de vill göra det går bara att sia om.

En frågeställare undrar om det är tillåtet att begränsa public service-innehåll på t.ex. Spotify. Svaret är ja. Varken Public Service eller Spotify står över upphovsrättslagen. I princip varje publicering kräver de medverkandes godkännande. Det finns vissa undantag, men de är inte tillämpliga i det här fallet.

DET ÄR FRIVILLIGT ATT TECKNA KA VARFÖR FÖRSÖKER NI TVINGA TESLA ATT SKRIVA PÅ NÅGOT SOM DE INTE VILL?
TESLA KAN INTE LITA PÅ FACKET

De anställda försöker tvinga Tesla att teckna kollektivavtal eftersom de inte gör det frivilligt. Den vanligaste åtgärden för att tvinga en arbetsgivare att garantera sjysta villkor för sina anställda är att hota med strejk. Det är en lagstadgad rättighet som syftar till att balansera upp maktobalansen mellan till exempel världens rikaste man och en anställd bilmekaniker. Dvs om vi inte får igenom våra krav så kommer vi inte att arbeta. På så vis blir bilmekanikerna, som grupp, starkare än som enskilda individer. 

De flesta arbetsgivare förstår att det inte är något konstigt med att acceptera att förhålla sig till de standarder som gäller i en bransch. Men Tesla har istället svarat på amerikanskt vis, eller för den delen med gammelsvenska metoder genom att ta in andra som jobbar istället. Dvs de rundar strejken genom att anlita strejkbrytare. Då blir det uppenbart att den primära konfliktåtgärden (bilmekanikernas egen strejk) inte är tillräcklig. Därför behöver bilmekanikerna hjälp utifrån. Och det är där alla andra fackförbund kommer in i bilden. Varje fackförbund får fundera om och på vilket sätt de kan stödja bilmekanikernas krav på grundtrygghet i anställningen.

Även om vi jobbar med olika saker, de meckar bilar och vi spelar musik, så är grundpremisserna desamma; antingen finns det standarder att luta sig mot eller så kan arbetsgivaren bestämma villkoren helt utan att ta hänsyn till de anställdas kollektiva vilja. Vår erfarenhet är att de företag som, med eller utan påtryckning, väljer att samarbete med de anställda genom sina fackförbund har stor nytta av det. Likaså samhället som helhet. 

Sverige har extremt få konfliktdagar jämfört med vår omvärld. Vi tror att en bidragande förklaring till det är den höga kollektivavtalstäckningen. Om Teslas hållning vinner mark i Sverige så befarar vi att det blir fler konflikter och sämre samarbete framgent, därför stöttar vi kampen för kollektivavtal på Tesla.

HUR KAN FACKET ANVÄNDA FACEBOOK, SOM SAKNAR KOLLEKTIVAVTAL?

Frågan insinuerar att facket, för att vara trovärdiga, konsekvent skulle bojkotta all verksamhet som saknar kollektivavtal. Det är förvisso en strategi att överväga, men så här långt finns inga beslut om en sådan generell bojkott. När facket handlar in varor eller tjänster är kollektivavtal hos leverantören i regel ett krav. Det är en sund inställning och borde vara logiskt för alla att följa, som är angelägna om att arbetare ska vara garanterade en grundtrygghet. Därmed inte sagt att kollektivavtalslösa bolag inte kan vara bra, eller för den delen att alla med kollektivavtal automatiskt är bra. Det finns avarter i alla läger, men med kollektivavtal och lokalt fackligt engagemang finns bättre förutsättningar att få ordning på det som inte fungera än utan.

I frågan om kommunikation via t.ex. facebook behöver fler parametrar dock vägas in. T.ex. hur man når den målgrupp kommunikationen riktar sig till.

Med detta långa svar hoppas jag att ni som på allvar vill förstå vårt agerande har fått lite mer kött på benen.

Vänliga hälsningar,

Mattias Qvarsell,
Avtalssekreterare Musikerförbundet.