Arbetsmiljön för stagehands ska förbättras

Arbetsmiljön för stagehands ska förbättras

15 november 2018

Personalen som bygger scener och bär utrustning vid musikevenemang utför riskfyllda sysslor och de ansvarigas kunskap om arbetsmiljöarbete är ofta låg. Därför bjuder Musikerförbundet in stagehandsbranschens aktörer till ett kompetenshöjande samarbete.

Stagehands är den yrkesgrupp som arbetar med att bygga scener och bära utrustning vid festivaler, konserter och andra evenemang. De verkar i en växande bransch där det är enkelt för den som vill starta företag och rekrytera personal.

 

Osäkra villkor och riskfyllt arbete

Det är också en bransch präglad av osäkerhet och utsatthet. Oftast blir man anställd för enstaka arrangemang och har därför en svag position på arbetsmarknaden. Här finns många unga som tar sitt första kliv ut i yrkeslivet och andelen personer som inte är födda eller uppvuxna i Sverige är stor.

Till detta kommer att yrket är fysiskt krävande och riskfyllt. Stagehands lyfter tungt, arbetar på höga höjder, under tidspress och med risk för skador och olyckor. Dessutom saknas det ofta arbetsledning med rätt kompetens eller förutsättningar att förebygga riskerna.

 

Samarbete mellan parterna för att hitta lösningar

För att möta utmaningarna behöver arbetsgivarna och facket tillsammans utveckla en samsyn på arbetsmiljöarbetet och hitta goda former för samverkan. Därför initierar Musikerförbundet ett projekt med syfte att samla arbetstagare och arbetsgivare från stagehandsbolag i hela landet för att hitta en standard att förhålla sig till.

Joel Botnen Diamant leder projektet:

– Vi kommer att genomföra möten under hösten och vintern. Då pratar vi med alla inblandade, både arbetstagarna och hela leverantörskedjan, från stagehandsbolagen till deras kunder: konsert- och festivalarrangörer, kommuner och huvudentreprenörer. Problemet är att det både är en oreglerad marknad och farliga arbetsuppgifter. Det krävs ett brett grepp för att hitta bra lösningar.

Vid årsskiftet ska förslagen på samverkansformer mellan parterna och relevanta myndigheter vara färdiga.