EU:s upphovsrättsförslag öppnar för rättvisa ersättningar

EU:s upphovsrättsförslag öppnar för rättvisa ersättningar

18 september 2018

Den 12 september röstade Europaparlamentet om förslaget till nya upphovsrättsregler, det så kallade copyrightdirektivet. Resultatet är ett steg i rätt riktning för Europas musiker och artister.

Parlamentet fastslog att vi utövare har rätt att få skäligt betalt varje gång någon nyttjar den musik vi varit med om att skapa, även när det gäller streaming och annan digital konsumtion.

Musikerförbundet och våra samarbetsorganisationer – som tillsammans representerar över en halv miljon konstnärliga utövare – har länge drivit kampanjen Fair Internet for Performers för att få EU att ta itu med en av musikbranschens mest fundamentala orättvisor: faktumet att så många musiker och artister går miste om sin del av intäkterna från streamingplattformarna samtidigt som musikindustrins dominerande aktörer tjänar stora pengar på vårt arbete.

I förlängningen drabbar det också musik- och kulturlivet, och både Sveriges och EU:s kulturella konkurrenskraft riskerar att försvagas.

 

Obligatorisk rätt till ersättning i sikte

För att även vi musiker och artister ska få rimliga förutsättningar att verka behövs en rättvis fördelning av intäkterna. Det kan bara bli verklighet genom en lagstadgad, obligatorisk rätt till ersättning från streamingplattformarna.

Europaparlamentet gick inte på den linjen. Däremot godtogs ett förslag som öppnar för enskilda medlemsländer att lagstifta om en ersättningsrätt på nationell nivå. Man accepterade dessutom ändringarna av de formuleringar i ursprungsförslaget som hotade att exkludera ett stort antal musiker och artister från rätten till en sådan lagstadgad ersättning.

– Nu har EU konstaterat att de som skapar musiken ska ha en skälig del av intäkterna som deras arbete genererar. Det är en bra grund att bygga vidare på, säger Musikerförbundets ordförande Jan Granvik. Nästa steg är att få Sveriges politiker att ta sitt ansvar och först rösta igenom upphovsrättsförslaget i EU och sedan föra in en oavvislig ersättningsrätt i den svenska lagstiftningen.

 

Flera förbättringar

Parlamentet röstade också för ökad transparens, tydligare avtal och möjligheten att förhandla upp ersättningsnivåerna i efterhand eller återkalla rättigheter. Sammantaget stärker det förslag som nu ligger på bordet musikers och artisters position och är ett viktigt steg mot bättre villkor i musikbranschen.

Läs mer om vårt arbete för en lagstadgad rätt till ersättning från digitala plattformar.