Information om krisstöd

26 augusti 2021

Yrkesverksamma konstnärer som i våras fick avslag på sin ansökan på grund av att Konstnärsnämnden var tvungen att prioritera kommer nu att kunna beviljas ett Krisstipendium 3 genom tilläggsbeslut.  

Vid utlysningen av Krisstipendium 3 inkom ca 7 300 ansökningar, och trots att Konstnärsnämnden då hade ca 360 miljoner att fördela, räckte medlen inte till och ca 1 000 av de sökande fick avslag på sin ansökan.

Konstnärsnämnden tilldelades i Juni  ytterligare 92 miljoner kronor för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin och för att underlätta en återstart. Det möjliggör att yrkesverksamma konstnärer som i våras fick avslag på sin ansökan på grund av att Konstnärsnämnden var tvungen att prioritera, nu kommer att kunna beviljas ett Krisstipendium 3 genom tilläggsbeslut..

 

Läs mer på Konstnärsnämndens sida: https://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=25496