Musikerförbundet säger ja till en moderniserad upphovsrätt

14 mars 2019

Att ta del av upphovsrättsligt skyddat material över internet vid en tid och plats som du själv väljer har gått över till att idag vara ett av de absolut vanligaste sätten att lyssna på musik eller titta på video. Problemet med detta är att internetplattformarna som tillhandahåller denna konsumtion spelar på en spelplan där de som skapar innehållet inte har någon reell möjlighet till skälig ersättning eller rimliga villkor. Det nya copyright- direktivet avser att äntligen jämna ut spelplanen. Direktivet ska snart upp för omröstning i Europaparlamentets plenum och Musikerförbundet uppmanar alla till att stödja direktivet så att det träder i kraft.

Situationen idag är ohållbar

Vid sidan av internetplattformar som t.ex. Spotify som självmant skaffar licenser och tillgängliggör musik så finns det plattformar som Youtube och Facebook som istället förlitar sig på användaruppladdat innehåll. Skillnaden mellan dessa aktörer är att de plattformar som förlitar sig på användaruppladdat innehåll idag inte bär något verkligt ansvar för det material som laddas upp där. Resultatet är att användare kan kopiera upphovsrättsligt skyddade verk, synka dem till videos och sprida dem vidare utan att skaparen till verket har någon reell möjlighet till rimlig ersättning eller rättelse för intrången i deras upphovsrätt. Såhär har läget varit under många år och under tiden har plattformarna tjänat miljarder på det upphovsrättsligt skyddade materialet. Det nya copyrightdirektivet tar sikte på att äntligen förbättra situationen och stärka kulturskaparnas rättigheter.

Plattformarna får ta samma ansvar som alla andra

Huvudsakligen är det artikel 13 – 16a i direktivet som kommer innebära enorma framsteg för musikers möjligheter att spela på internetjättarnas spelplan. Framförallt är det den omtalade artikel 13 i direktivet som i korthet konstaterar att plattformar som förlitar sig på användaruppladdat material inte enbart är en ”värd som möjliggör delning”, utan att de faktiskt gör en överföring till allmänheten. Detta kommer innebära att sådana plattformar nu blir tvungna att skaffa licensavtal med rättighetshavarna. Stora aktörer, som bl.a. Youtube har lobbat hårt för att få denna bestämmelse att kallas för bl.a. ”internetdödaren”, men egentligen blir deras plattform nu att jämföra med en radio- och Tv station eller t.o.m. ett vanligt gym eller butik som spelar musik i sin verksamhet. Samtliga av dessa uppräknade exempel måste ha en licens från upphovsrättsinnehavarna för att göra en utsändning – så varför skulle inte stora internetplattformar behöva det? Vi, tillsammans med andra upphovsrättsliga organisationer, tror dessutom att genom att säkerställa att artister och musiker blir garanterad rimlig ersättning och insyn på plattformar så kommer förmodligen fler rättighetsinnehavare våga ladda upp sitt material där, dvs. raka motsatsen till ”internets död”.

De övriga artiklar som särskilt gynnar musiker (art. -14 – 16a) kallas för transparenstriangeln. Med dessa artiklar skulle musiker och artister garanteras skälig och proportionerlig ersättning för nyttjandet av deras verk. De skulle också få möjlighet att se hur och i vilken omfattning deras verk används på nätet. Ifall det skulle visa sig att en musikers ersättning är oproportionerligt låg i förhållande till användningen ges denna även en möjlighet att omförhandla avtalet. Skulle det uppstå en tvist med anledning av någon av dessa bestämmelser ska det även upprättas en särskild process för att lösa tvisten. Sist men inte minst skulle musiker och andra upphovsrättsinnehavare, under vissa förutsättningar, även ges en möjlighet att återkalla rättigheter som de tidigare gett sin tillåtelse till att nyttjas.

Vi har inte tid att vänta!

Det är inte rimligt att det fortsätter på det sätt som det har gjort fram tills nu, av denna anledning har Musikerförbundet arbetat aktivt med att främja copyrightdirektivets genomförande. Vi vill härvid framhålla att vissa formuleringar i direktivet är otydliga och det är svårt att bedöma vad det i praktiken kan komma att betyda för den enskilde musikern. Troligtvis kommer det krävas ett antal domstolsprocesser innan vi har fått de klargöranden vi behöver. Direktivet kommer inte att lösa alla problem för musiker och artister på den digitala marknaden, men vi kan konstatera är att det är ett viktigt steg i rätt riktning. Därför gör Musikerförbundet den sammantagna bedömningen att vi skall stödja förslaget och uppmanar andra till att också göra det. Direktivet ska i slutet av månaden upp för slutlig omröstning i Europaparlamentets plenum, om direktivet inte röstas igenom då kommer det dröja väldigt länge tills en ny chans uppenbarar sig. Genom att rösta ja till direktivet stärker vi musikers och andra kulturskapares rättigheter – vi har inte tid att vänta, var med och stötta direktivet idag!

 

Anton Gunnars
Förbundsjurist