Musikerförbundet startar nätverk för utsatta frilansare

Musikerförbundet startar nätverk för utsatta frilansare

9 november 2017

Höstens #MeToo-kampanj har skapat uppmärksamhet kring sexuella trakasserier och könsdiskriminering på arbetsplatsen. Även musikbranschen måste ta tag i problemen. I ett nystartat nätverk ser Musikerförbundet över hur vi kan använda det ökade engagemanget för att skapa ett starkare stöd för de utsatta, särskilt frilansare.

Tack vare #MeToo-kampanjen, som skapat uppmärksamhet kring den kultur där män i maktposition kommer undan med sexuella övergrepp och trakasserier mot kvinnor, har i synnerhet kultur- och mediebranschen börjat rannsaka sig själv och mött krav på krafttag mot de patriarkala strukturerna.

 

Yrkesverksamma inom kultur och media drabbas

Nyligen gick 456 skådespelare ut i ett upprop mot sexuella kränkningar i teater- och filmbranschen. Tidigare har arbetsgivare på bland annat Aftonbladet och TV4 kritiserats för att ha sett mellan fingrarna eller helt lyckats missa trakasserier och grov jargong.

Även musikbranschen måste ta tag i frågor som sexuella kränkningar och övergrepp i arbetslivet. Det ökade fokuset har skapat nya möjligheter att ta det fackliga arbetet mot sexuella kränkningar, trakasserier och könsdiskriminering ett steg längre.

 

Nätverk för frilansande musiker

I ett nystartat projekt ser Musikerförbundet över hur vi kan använda det ökade engagemanget för att skapa ett starkare stöd för de som känner sig utsatta och hur vi kan jobba preventivt, särskilt när det gäller frilansare. Det förebyggande arbetet mot kränkningar ska hanteras inom ramen för arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete, men frilansarna har inte samma förutsättningar.

Musikern och skyddsombudet Elise samordnar arbetet på Musikerförbundet:

”Som frilansande musiker finns det ofta en annan form av utsatthet, eftersom den som utsätts för sexuella trakasserier för det mesta jobbar i projekt och samarbeten som bygger på förtroende. Många av oss är ständigt på resande fot och har sällan en ansvarig chef som vi kan vända oss till.”

Förbundets arbetsmiljöansvarige Mattias Qvarsell säger till Kulturnytt i Sveriges Radio:

”Syftet med nätverket är att samla de som har drabbats och kunna ge hjälp direkt till dem, men också för att hjälpas åt att kartlägga problemet och lägga fast strategier för hur vi ska motverka det. Dels rent juridiskt om det behövs hjälp att driva ärenden om kränkningar men också opinionsbilda kring det.”

 

Om du vill engagera dig i nätverket
Elise: elise@musikerforbundet.se

Presskontakt
Mattias Qvarsell
072-076 89 15, mattias.qvarsell@musikerforbundet.se