Nominerade delegater till Förbundsmötet 2019

18 mars 2019

Det är dags för val av avdelningarnas ombud till Förbundsmötet 2019. Förbundsmötet är Musikerförbundets högsta beslutande organ och sammanträder en gång om året för att bestämma riktlinjerna för hur förbundets styrelse ska arbeta under det kommande året.

För mer information om hur man röstar och vilka de nominerade är, gå in på https://www.musikerforbundet.se/om-oss/nominerade-delegater-till-forbundsmotet-2019/