Årets Yngve Åkerbergstipendium går till Peter Eriksson

28 maj 2018

Pressmeddelande. 2018 års Yngve Åkerbergstipendiat är violasten Peter Eriksson som vid sidan av de musikaliska framgångarna även utmärkt sig för sitt fackliga engagemang och gjort stora insatser för musiklivet, bland annat genom sitt arbete med svenska musikfestivaler.

Juryn tilldelar honom stipendiet för hans ”mångsidiga och osjälviska insatser för Sveriges musiker och svenskt musikliv under lång tid”.

Peter Eriksson är violast i Kungliga Filharmonikerna sedan 1980 och mångårig avdelningsordförande för Symf på Stockholms Konserthus. I rollen som fackligt förtroendevald har han drivit arbets- och upphovsrättsfrågor med både framgång och stort engagemang. Han sitter även i upphovsrättsorganisationen SAMI:s styrelse.

Han är djupt engagerad i de svenska musikfestivalerna och bidrar därmed också till att skapa arbetstillfällen. Sedan 1985 är han konstnärlig ledare för Saxå musikfestival, som han även var initiativtagare till. Dessutom är han ordförande i musikfestivalernas paraplyorganisation Sweden Festivals och verksam i EFA (European Festivals Association), ett nätverk med över 1000 europeiska festivaler.

Peter Eriksson arbetar även som musiker i Immanuelskyrkan och är rektor för dess musikskola.

2011 tog han emot H.M. Konungens medalj för ”betydelsefulla insatser inom svenskt musikliv”.

 

Yngve Åkerbergs Minnesfond gynnar facklig och musikalisk utveckling

Minnesfondens syfte är att genom stipendieutdelning stimulera musikalisk, upphovsrättslig och facklig utveckling i Yngve Åkerbergs anda.

Den har tillkommit på initiativ av Musikerförbundet i samarbete med Sveriges Yrkesmusikerförbund och SAMI. Organisationerna kom i sin nära kontakt med Yngve Åkerberg att uppskatta hans person, konstnärskap och engagemang för musikernas yrkesvillkor.

 

En unik profil i svenskt musikliv

Under många år verkade Yngve Åkerberg som musiker, upphovsrättsexpert och organisationsledare. Han var bland annat kontrabasist i det legendariska Nalenbandet, av många ansett som Sveriges genom tiderna främsta jazzorkester, som under ledning av Arne Domnérus rönte stora framgångar både nationellt och internationellt. Han var även basist i Radioorkestern.

Han var verksam som förbundsordförande i Musikerförbundet, ordförande i Copyswede och senare en mycket energisk och sakkunnig vd för SAMI. Han var också en internationellt känd upphovsrättsexpert som gjorde stora insatser för att förbättra de utövande konstnärernas rättigheter ur ett internationellt perspektiv. På senare år verkade han för Musikerförbundets ledningsgrupp som förbundssekreterare med ett stort arbetsfält.

Yngve Åkerberg arbetade in i det sista och fick 2007 uppleva sin 80-årsdag. Han avled senare samma år efter en kort tids sjukdom.

 

För mer information
Jan Granvik, förbundsordförande
070-736 52 61, jan.granvik@musikerforbundet.se

 

Foto: Mats Lundqvist.