3 november 2016

Drömlivet som Idol-deltagare: 875 kronor i veckan

Pressmeddelande. Artisterna i tv-programmet Idol skapar fredagsunderhållning till svenska folket, drar in enorma reklamintäkter till TV4 och är en kassako för bakomliggande produktionsbolaget FremantleMedia. Men själva tjänar deltagarna bara 875 kronor i veckan. I ljuset av de enorma värden de genererar är ersättningen en skandal, anser Per Herrey på Musikerförbundet.

18 oktober 2016

Få vinnare när musikbranschen redovisar rekordintäkter

Musikbranschens intäkter växer stadigt, visar en ny rapport från organisationen Musiksverige. Under 2015 låg omsättningen på drygt nio miljarder och ökningen gäller både konsertmarknaden, försäljningen av inspelad musik och upphovsrättsliga intäkter. Men den ekonomiska blomstringen kommer inte alla till del.

15 september 2016

Kulturens frilansare i fokus på Europakonferens

Frilansare inom kultur och media är en utsatt och stadigt växande grupp på arbetsmarknaden. Men samtidigt som antalet mer eller mindre frivilliga egenföretagare ökar går kulturfackförbund över hela EU samman för att göra något åt situationen.

15 september 2016

Tandlöst EU-förslag om nya upphovsrätten

EU-kommissionen har presenterat sitt förslag till en förnyelse av upphovsrätten, en anpassning till dagens digitalt dominerade marknad med streamingtjänster och annan kulturkonsumtion online.

31 augusti 2016

Krav på rättvisare regler för egenföretagare

Det var över 30 år sedan kulturskaparnas skattemässiga situation utreddes så behovet av att se över deras villkor är stort. Nu uppmanar KLYS regeringen att skapa rättvisare regler för avdragsrätt.